Vilkor och integritetspolicy

1. Insamling av information

Vi samlar in information när du registrerar dig på vår sida, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en undersökning och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och/eller kreditkortsinformation.

2. Användning av information

All information vi samlar från dig kan användas för att skräddarsy din upplevelse och uppfylla dina individuella behov, förbättra vår webbplats, förbättra kundservice och ditt behov av kundsupport, kontakta dig via e-post, administrera en tävling, kampanj eller undersökning.

3. Sekretess på nätet

Vi är de enda ägarna till den information som samlas in på denna webbplats. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, bytas, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning, utan ditt samtycke, annat än i syfte att uppfylla en begärd tjänst eller transaktion.

4. Skydd av information

Vi vidtar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder toppmoderna krypteringstekniker för att skydda känslig information som överförs över internet. Endast medarbetare som behöver utföra ett specifikt jobb (till exempel fakturering eller kundservice) får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Fel i prenumerationstjänst

Om det finns fel i en prenumerationstjänst har du som användare rätt att reklamera felet till säljaren. Du har rätt att kräva att felet avhjälps, att tjänsten byts ut eller att köpet hävs. Du har också rätt till skadestånd om felet har orsakat skada.

För att reklamationen ska vara giltig måste du meddela säljaren om felet inom skälig tid. Skälig tid är oftast två år från det att du upptäckt felet.

Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du häva köpet även om reklamationen inte har gjorts inom skälig tid.

Här är några exempel på vad som kan utgöra fel i en prenumerationstjänst:

Om du är osäker på om det finns fel i en prenumerationstjänst kan du kontakta en konsumentrådgivning för att få hjälp.