Strategier för att bli bättre på ORD-delen

Strategier för att bli bättre på ORD-delen

Lucas Rosvall
Publicerad av Lucas Rosvall
den

ORD-delen utgör 20 av de 160 poängen som går att plocka på den verbala delen av högskoleprovet och den ställer höga krav på ditt ordförråd och förmåga att snabbt tolka och förstå ord i olika sammanhang.

I denna artikel dyker vi ner i några olika strategier och tips som hämtats från erfarenheter hos tidigare provdeltagare. Detta är tips och råd som du kommer kunna använda för att förbättra ditt ordförråd och ditt resultat på högskoleprovets ORD-del.

Förstå ORD-delen

ORD-delen mäter din förmåga att förstå ord i olika kontexter. I varje fråga presenteras ett ord eller en fras med tjock text, och sedan får du fem valmöjligheter. Din uppgift är att peka ut det svar som har samma betydelse som det tjocka ordet eller frasen.

Delen testar huvudsakligen din förmåga att koppla samman ett ord med deras betydelser och att kunna använda ditt ordförråd i praktiken.

Detta gör att det inte bara är viktigt att känna till ett ords grundläggande betydelse, utan också att kunna tillämpa dem i olika situationer för att kunna hitta lämpliga synonymer.

Ett exempel på en uppgift på högskoleprovets ORD-delen kan du se nedan:

proper

A) stolt

B) måttfull

C) allvarlig

D) förmögen

E) välvårdad

Svaret på denna frågan hade varit E) välvårdad.

När du står inför uppgiften att välja det rätta svaret, som i exemplet med ordet proper där det korrekta svaret är E) välvårdad, är det smart att försöka tänka på synonymer eller relaterade ord som kan hjälpa dig att hitta rätt betydelse.

Att använda orden i meningar kan exempelvis ge en bättre förståelse för deras användning och betydelse:

 • Stolt: Han var stolt över sitt arbete, vilket visade sig i hans noggrannhet och engagemang.
 • Måttfull: Att vara måttfull med hur mycket man äter kan bidra till en hälsosammare livsstil.
 • Allvarlig: Situationen blev allvarlig när ingen visste hur de skulle lösa problemet.
 • Förmögen: En förmögen affärsman donerade en stor summa pengar till välgörenhet.
 • Välvårdad: En välvårdad trädgård är ofta resultatet av många timmars hårt arbete.

Genom att placera varje alternativ i en mening, kan du se hur ordet brukar användas i praktiken vilket gör det lättare att utesluta de alternativ som inte stämmer överens med ordets betydelse.

Att utesluta alternativ som definitivt inte passar är en effektiv strategi för att smalna av dina val och öka chansen att välja rätt svar.

Men låt oss titta närmare på några olika strategier för att bemästra ORD-delen.

Tips för att bemästra ordförståelse

För att lyckas på ORD-delen finns det flera strategier som man kan använda sig av. Här är några konkreta tips som kan hjälpa dig på vägen:

Använd rätt verktyg

 • Minnestekniker: Jonas von Essen är känd för sina toppresultat på högskoleprovet och han förespråkar bland annat att man ska skapa påhittade meningar för att memorera ordens betydelser. Genom att associera ord med unika eller personliga berättelser, kan du förankra dem djupare i ditt minne.
 • Repetition med Anki eller Memrise: Att använda appar som Anki eller Memrise, som baserar sig på spaced repetition, kan effektivisera ditt lärande.

Du kan också använda dig av HP-Portalen för att träna på ORD-delen, vi erbjuder tusentals provfrågor för alla provets delar.

Exponera dig för nya ord

 • Läs och lyssna: Att läsa varierade texter och lyssna på nya poddar kan exponera dig för nya ord och deras användning i olika sammanhang. Detta kan berika ditt ordförråd och förbättra din förståelse för hur orden passar i olika sammanhang.
 • Skriv med nya ord: Genom att aktivt skriva meningar eller korta texter med de nya orden som du lär dig kommer du förstå och minnas dem bättre. Det är alltid fördelaktigt att tillämpa det man lärt sig i praktiken.

Dela upp orden

 • Bryt ner nya ord: När du stöter på nya ord, försök att dela upp dem i mindre delar. Detta kan inkludera att identifiera rotordet, prefix och suffix. Genom att förstå dessa delar kan du ofta gissa dig fram till ett ords betydelse även om du aldrig sett det förut.
 • Lär dig ordens byggstenar: Lär dig vanliga prefix och suffix i det svenska språket. Denna kunskap gör det lättare att tolka betydelsen av komplexa ord.

Öva regelbundet

 • Skapa en studierutin: Dedikera specifika tider varje dag eller vecka för att öva på nya ord och genomföra övningsprov. Det hjälper dig att bygga upp en stark studierutin.
 • Använd appar: Integrera användningen av appar som Anki, Memrise och HP-Portalen när du tränar. De hjälper dig att stöta på nya ord.
 • Läs brett: Läs tidningar, vetenskapliga artiklar, litteratur och andra texter för att naturligt stöta på nya ord. Var uppmärksam på okända ord och slå upp dem när du har läst klart. Försök också att använda orden du stöter på i en annan mening.
 • Lek med ord: Att göra korsord eller spela andra ordrelaterade spel kan också vara ett bra sätt att lära dig nya ord. Det kan ge dig nya sätt att tänka på ord och deras betydelser. Två spel som du exempelvis kan börja med är Scrabble och Wordfeud.