Så blir du bättre på DTK

Så blir du bättre på DTK

Carlos Yechouh
Publicerad av Carlos Yechouh
den

Vill du förbättra din prestation på DTK-delen? Då har du kommit till rätt ställe! I detta inlägg kommer vi att dela med oss av konkreta tips och strategier för att ta dig igenom DTK-delen med framgång.

Vad är DTK?

DTK står för Diagram, Tabeller, och Kartor och utgör en viktig del av högskoleprovet. Denna sektion testar din förmåga att tolka och analysera information som presenteras i olika grafiska format såsom diagram, tabeller och kartor.

Vilka är de olika grafiska formaten?

I DTK-delen kan du förvänta dig att stöta på följande typer av grafiska format:

Diagram

Diagram används för att visa information på ett visuellt sätt och kan presentera data på olika sätt. De vanligaste typerna av diagram i DTK-delen är:

  • Stapeldiagram: Visar data i form av staplar, oftast för att jämföra olika kategorier eller värden.
  • Linjediagram: Visar trender och förändringar över tid, oftast genom att använda linjer för att koppla ihop datapunkter.
  • Cirkeldiagram: Visar hur en helhet fördelas mellan olika kategorier, oftast genom att använda cirkelsektorer.

Tabeller

Tabeller används för att presentera data i en organiserad tabellform.

Kartor

Kartor används för att visa geografisk information.

Så hur löser man en DTK uppgift?

Nedan följer en uppgift som kom med i HT 2023.

En tabell som visar antalet samebyar, renägare och renar i Sverige några år under perioden 1995-2016

31. Jämför samebyar i Västerbottens län med fjällsamebyar i Jämtlands län med avseende på antalet renar och antalet samebyar 2016. Hur stor var skillnaden i antalet renar per sameby?

A 300

B 1 200

C 2 900

D 4 100

Lösning:

Från tabellen kan vi läsa av antal samebyar och antal renar:

Antalet samebyar och renar för Jämtlands- och Västerbottens län

I Jämtlands län finner vi 49 241 renar i 12 samebyar.

I Västerbottens län finner vi 48 945 renar i 7 samebyar.

Skillnaden i antal renar per sameby är alltså ungefär

Alltså är det svarsalternativ C, 2 900, som stämmer bäst överens med vår beräkning.